پروژه سازه هرمی نیروی هوایی سپاه

پروژه سازه هرمی نیروی هوایی سپاه

درب اتوماتیک اسلایدینگ 113

درب اتوماتیک اسلایدینگ 113

تولید و اجرای سازه های هرمی نیروی هوایی سپاه 

 

شیشه های دو جداره لمینت به همراه سازه تمام استیل

۳۰۴ نگیر

 

درب اتوماتیک نیروی هوایی سپاه

درب اتوماتیک نیروی هوایی سپاه

 

درب اتوماتیک 111

درب اتوماتیک اسلایدینگ استیل

 

درب اتوماتیک 115

شیشه سکوریت ۲ جداره لمینت اصلی

طرح سازه هرمی دو جداره

طرح سازه هرمی دو جداره

شیشه سکوریت 2 جداره لمینت

شیشه سکوریت ۲ جداره لمینت