کرکره اتوماتیک با موتور ساید

کرکره اتوماتیک با موتور ساید

کرکره اتوماتیک موتور ساید

کرکره اتوماتیک موتور ساید

در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۵ گروه مَه دُر در هایپرمارکت مرجان واقع در منطقه تهرانپارس حضور یافته و پروژه کرکره اتوماتیک با تیغه آلومینیوم سفید با موتور ساید را آغاز نمودند و تا پایان وقت اداری کار این مجموعه را با رضایت کامل مسولین محترم آن مجموعه به انجام رساندند .