پروژه رستوران و کبابی نبی

پروژه رستوران و کبابی نبی

رستوران نبی 1

رستوران نبی 1

در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۲۹ گروه مَه دُر در شهر پاکدشت حضور یافته و پروژه درب اتوماتیک اسلایدینگ به همراه شیشه های جانبی ثابت سکوریت با فریم آلومینیوم رستوران و کبابی نبی را آغاز نمودند و تا پایان وقت اداری کار این مجموعه را با رضایت کامل جناب شاهسوند مدیریت محترم آن مجموعه به انجام رساندند .