پروژه آزمایشگاه رها تهرانپارس

پروژه آزمایشگاه رها تهرانپارس

سفارش دهنده : آزمایشگاه رها واقع در تهرانپارس نرسیده به فلکه سوم

مشخصات درب : درب اسلایدینگ ، ۴ لت ، فریم آلومینیوم ، اپراتور ASDOOR همراه با سندبلاست